Гаранция за добро изпълнение

С грижа за защита на нашите клиенти и поради естеството на продаваната стока, ние приемаме връщане за наша сметка на закупено бельо при откриване на какъвто и да е производствен дефект или в случаите на погрешно изпратена от нас стока, като и в двата случая бельото трябва да е в първоначалния си вид (оригинална опаковка, неизпирано, с наличие и цялост на всички етикети и без индикации, че стоката е била употребявана).

За да върнете продукта,трябва да попълните  Стандартен формуляр за упражняване право на отказ  и да го приложите към продуктите,които връщате.

Време за връщане: 14 дни от датата на доставка.

За да върнете продукт, изпратете ни го обратно на адрес:

гр. Хасково 6300

ул."Жасмин" №1

 

Уведомете ни за връщането на: 

тел: 038 / 60 20 12 ,  0896 835228  или на имейл info@lordbg.com

 

До 14 дни след получаването на продукта ние ще Ви въстановим сумата (не включваща транспорта) по банкова сметка,упомената във формуляра.

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗПСТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗДо Буллекс ООД, собственик на електронен магазин lordbg.com

гр. Хасково, ул. Жасмин №1, ЕИК 126524947

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на продукта/

.......................................................... /описание на продукта/
.......................................................... /описание на продукта/

.......................................................... /описание на продукта/

 

Номер на поръчката ......................

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 

IBAN на потребителя:................................................................................./Дата/                                                                                                                Подпис:Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без разходите за доставка.